Stemming

Amendement van het lid Ortega-Martijn over het registreren van giften die in totaal het bedrag van € 1000 te boven gaan

26,7 %
73,3 %


SGP

PvdD

D66

VVD

GL

Brinkman

CDA

SP

PVV

PvdA

CU


Nr. 16 AMENDEMENT VAN HET LID ORTEGA-MARTIJN

Ontvangen 23 januari 2012

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

In artikel 20, tweede lid, komt onderdeel a te luiden:

  • a. bijdragen die een partij in het kalenderjaar van registratie van een gever heeft ontvangen en die het totaal van € 1000 niet te boven gaan;.

Toelichting

Met dit amendement geldt de registratieplicht ook voor bijdragen van meer dan € 1000 die een partij in een kalenderjaar van één gever ontvangt. Hiermee komt het amendement tegemoet aan de kritiek die ook door de Raad van Europa is geuit vanwege de mogelijkheid die blijft bestaan om de registratieplicht te omzeilen.

Ortega-Martijn


Amendement van het lid Ortega-Martijn over het registreren van giften die in totaal het bedrag van € 1000 te boven gaan

2012-01-23
Dossier: 32752
Indiener(s): Cynthia Ortega-Martijn (CU)
Onderwerpen: recht staatsrecht
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-32752-16.html