Kamerstuk 32752-57

Motie van de leden Van Raak en Bisschop over een verbod op financiering van politieke partijen vanuit landen binnen de Europese Unie

Dossier: Regels inzake de subsidiƫring en het toezicht op de financiƫn van politieke partijen (Wet financiering politieke partijen)

Gepubliceerd: 22 mei 2019
Indiener(s): Ronald van Raak (SP), Roelof Bisschop (SGP)
Onderwerpen: recht staatsrecht
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-32752-57.html
ID: 32752-57

16,0 %
84,0 %

SP

VVD

SGP

D66

PvdA

DENK

50PLUS

CDA

FVD

PVV

PvdD

CU

GL


Nr. 57 MOTIE VAN DE LEDEN VAN RAAK EN BISSCHOP

Voorgesteld 22 mei 2019

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de regering financiering van politieke partijen uit het buitenland wil verbieden, maar een uitzondering maakt voor financiering vanuit landen binnen de Europese Unie;

constaterende dat er geen openbaarmakingsplicht is voor stichtingen binnen de Europese Unie;

constaterende dat de commissie-Veling aanbeveelt buitenlandse partijfinanciering van binnen de Europese Unie onmogelijk te maken;

verzoekt de regering, ook een verbod in te stellen voor financiering van politieke partijen vanuit landen binnen de Europese Unie,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Raak

Bisschop