Kamerstuk 32752-30

Motie-Heijnen over bijhouden van giften boven €25.000

Dossier: Regels inzake de subsidiëring en het toezicht op de financiën van politieke partijen (Wet financiering politieke partijen)

Gepubliceerd: 14 maart 2012
Indiener(s): Pierre Heijnen (PvdA)
Onderwerpen: recht staatsrecht
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-32752-30.html
ID: 32752-30
Wijzigingen: 32752-42

Nr. 30 MOTIE VAN HET LID HEIJNEN

Voorgesteld 14 maart 2012

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat de Wet financiering politieke partijen in de huidige vorm geen regels bevat om de giften aan politieke partijen te maximeren;

constaterende, dat Nederland hiermee afwijkt van de aanbevelingen van GRECO en de Raad van Europa;

constaterende, dat in veel Westerse landen giften aan politieke partijen wel gemaximeerd zijn;

verzoekt de regering bij te houden in hoeverre politieke partijen giften ontvangen van een persoon of organisatie die het bedrag van € 25 000 te boven gaan en op basis hiervan bij de eerstvolgende evaluatie van de Wet financiering politieke partijen te bezien of het wenselijk is om giften aan politieke partijen te maximeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Heijnen