Kamerstuk 32752-34

Amendement van het lid Heijnen over het verhogen van de boete van € 25.000 naar € 100.000

Dossier: Regels inzake de subsidiëring en het toezicht op de financiën van politieke partijen (Wet financiering politieke partijen)

Gepubliceerd: 14 maart 2012
Indiener(s): Pierre Heijnen (PvdA)
Onderwerpen: recht staatsrecht
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-32752-34.html
ID: 32752-34

Nr. 34 AMENDEMENT VAN HET LID HEIJNEN

Ontvangen 14 maart 2012

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

In artikel 34, vierde lid, wordt «€ 25 000» vervangen door: € 100 000.

Toelichting

In artikel 34, vierde lid, wordt bepaald dat bij handelen of nalaten in strijd met de artikelen, genoemd in het eerste lid van artikel 34, de boete een bedrag van ten hoogste € 25 000 euro bedraagt. Met dit amendement wordt dit bedrag verhoogd naar een bedrag van € 100 000.

Heijnen