Stemming

Amendement van het lid Schouw over openbaarmaking van het advies dat de Commissie toezicht financiën politieke partijen de minister verschaft

48,0 %
52,0 %


VVD

GL

PvdD

D66

PvdA

PVV

CDA

SP

CU

SGP

Brinkman


Nr. 27 AMENDEMENT VAN HET LID SCHOUW

Ontvangen 14 maart 2012

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

In artikel 32a wordt na het vierde lid een lid ingevoegd, luidende:

  • 4a. Het advies als bedoeld in het derde lid is openbaar.

Toelichting

De Commissie toezicht financiën politieke partijen heeft tot taak de minister te adviseren over de toepassing van, onder andere, het opleggen van een bestuurlijke boete. Dit amendement regelt dat het advies dat de commissie aan de minister geeft, openbaar wordt gemaakt.

Schouw


Amendement van het lid Schouw over openbaarmaking van het advies dat de Commissie toezicht financiën politieke partijen de minister verschaft

2012-03-14
Dossier: 32752
Indiener(s): Gerard Schouw (D66)
Onderwerpen: recht staatsrecht
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-32752-27.html