Stemming

Motie van het lid Öztürk over het verhogen van het basisbedrag per fractie

11,3 %
88,7 %


PvdA

D66

SGP

FVD

GL

CU

PvdD

PVV

CDA

VVD

SP

DENK

50PLUS


Nr. 61 MOTIE VAN HET LID ÖZTÜRK

Voorgesteld 22 mei 2019

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat uit onderzoek blijkt dat de overheidssubsidie voor politieke partijen in Nederland verreweg het laagst is van de onderzochte landen;

constaterende dat de subsidie volgens de Wet financiering politieke partijen bedoeld is voor onder meer verkiezingscampagnes, het werven van leden, werving en selectie van politieke ambtsdragers, en politieke scholingsactiviteiten;

van mening dat politieke partijen voldoende basisvoorzieningen nodig hebben om goed binnen het politieke bestel te functioneren en de kwaliteit van de democratie te borgen;

van mening dat het basisbedrag voor kleine partijen niet toereikend is om alle basisvoorzieningen op orde te hebben;

verzoekt de regering, bij het opstellen van de nieuwe Wet politieke partijen het basisbedrag per fractie, per partij, te verhogen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Öztürk


Motie van het lid Öztürk over het verhogen van het basisbedrag per fractie

2019-05-22
Dossier: 32752
Indiener(s): Selçuk Öztürk (DENK)
Onderwerpen: recht staatsrecht
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-32752-61.html