Kamerstuk 32752-22

Gewijzigd amendement van het lid Koopmans ter vervanging van nr. 19 over het wijzigen van de citeertitel van de wet

Dossier: Regels inzake de subsidiƫring en het toezicht op de financiƫn van politieke partijen (Wet financiering politieke partijen)

Gepubliceerd: 26 januari 2012
Indiener(s): Ger Koopmans (CDA)
Onderwerpen: recht staatsrecht
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-32752-22.html
ID: 32752-22
Origineel: 32752-19

Nr. 22 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID KOOPMANS TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 19

Ontvangen 26 januari 2012

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

I

In artikel 37, onderdeel A, wordt «Wet financiering politieke partijen» vervangen door: Geefwet politieke partijen.

II

Artikel 39 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid wordt «Wet financiering politieke partijen» vervangen door: Geefwet politieke partijen.

2. In het tweede lid wordt «Wet financiering politieke partijen» vervangen door: Geefwet politieke partijen.

III

In artikel 44 wordt «Wet financiering politieke partijen» vervangen door: Geefwet politieke partijen.

Toelichting

Dit amendement wijzigt de titel van het wetsvoorstel. Indien het wordt aangenomen wordt in het opschrift van het wetsvoorstel «Wet financiering politieke partijen» vervangen door: Geefwet politieke partijen.

Een gift aan een politieke partij is, mits transparant, een vorm van toe te juichen burgerschap en politieke betrokkenheid. Dit dient in de titel van de wet tot uitdrukking te komen.

Koopmans