Kamerstuk 32752-19

Amendement van het lid Koopmans wijzigen van de citeertitel van de wet

Dossier: Regels inzake de subsidiƫring en het toezicht op de financiƫn van politieke partijen (Wet financiering politieke partijen)

Gepubliceerd: 25 januari 2012
Indiener(s): Ger Koopmans (CDA)
Onderwerpen: recht staatsrecht
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-32752-19.html
ID: 32752-19
Wijzigingen: 32752-22

Nr. 19 AMENDEMENT VAN HET LID KOOPMANS

Ontvangen 25 januari 2012

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

I

In artikel 37, onderdeel a, wordt «Wet financiering politieke partijen» vervangen door: Geefwet politieke partijen.

II

In artikel 39, tweede lid, wordt «Wet financiering politieke partijen» vervangen door: Geefwet politieke partijen.

III

In artikel 44 wordt «Wet financiering politieke partijen» vervangen door: Geefwet politieke partijen.

Toelichting

Dit amendement wijzigt de titel van het wetsvoorstel. Indien het wordt aangenomen wordt in het opschrift van het wetsvoorstel «Wet financiering politieke partijen» vervangen door: Geefwet politieke partijen.

Een gift aan een politieke partij is, mits transparant, een vorm van toe te juichen burgerschap en politieke betrokkenheid. Dit dient in de titel van de wet tot uitdrukking te komen.

Koopmans