Kamerstuk 32752-16

Amendement van het lid Ortega-Martijn over het registreren van giften die in totaal het bedrag van € 1000 te boven gaan

Dossier: Regels inzake de subsidiëring en het toezicht op de financiën van politieke partijen (Wet financiering politieke partijen)

Gepubliceerd: 23 januari 2012
Indiener(s): Cynthia Ortega-Martijn (CU)
Onderwerpen: recht staatsrecht
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-32752-16.html
ID: 32752-16

26,7 %
73,3 %

D66

CU

GL

CDA

PvdA

VVD

PVV

SP

BRINK

SGP

PvdD


Nr. 16 AMENDEMENT VAN HET LID ORTEGA-MARTIJN

Ontvangen 23 januari 2012

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

In artikel 20, tweede lid, komt onderdeel a te luiden:

  • a. bijdragen die een partij in het kalenderjaar van registratie van een gever heeft ontvangen en die het totaal van € 1000 niet te boven gaan;.

Toelichting

Met dit amendement geldt de registratieplicht ook voor bijdragen van meer dan € 1000 die een partij in een kalenderjaar van één gever ontvangt. Hiermee komt het amendement tegemoet aan de kritiek die ook door de Raad van Europa is geuit vanwege de mogelijkheid die blijft bestaan om de registratieplicht te omzeilen.

Ortega-Martijn