Kamerstuk 32752-59

Motie van het lid Den Boer over het subsidiebedrag aan politieke partijen als een gewogen gemiddelde

Dossier: Regels inzake de subsidiƫring en het toezicht op de financiƫn van politieke partijen (Wet financiering politieke partijen)

Gepubliceerd: 22 mei 2019
Indiener(s): Monica den Boer (D66)
Onderwerpen: recht staatsrecht
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-32752-59.html
ID: 32752-59

33,3 %
66,7 %

DENK

CU

PVV

PvdD

SGP

PvdA

FVD

GL

50PLUS

VVD

SP

D66

CDA


Nr. 59 MOTIE VAN HET LID DEN BOER

Voorgesteld 22 mei 2019

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de subsidie van politieke partijen fikse schommelingen kan kennen wanneer het zetelaantal flink toe- of afneemt en dit voor politieke partijen grote financiële gevolgen heeft;

constaterende dat de Minister van Binnenlandse Zaken voornemens is dat in plaats van binnen drie maanden nu gedurende een jaar naar het nieuwe subsidiebedrag wordt toegewerkt;

van mening dat dat vooruitgang is maar nog steeds een abrupte verandering blijft voor politieke partijen;

verzoekt het kabinet, de optie uit te werken die uitgaat van een subsidiebedrag dat een gewogen gemiddelde is van de uitslag van de afgelopen drie verkiezingen, en de Kamer hierover te informeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Den Boer