Stemming

Amendement van de leden Dibi en Schouw over het verlagen van het bedrag waarvoor de transparantieplicht geldt naar €1500

23,3 %
76,7 %


D66

Brinkman

GL

SGP

PvdD

SP

VVD

PVV

PvdA

CDA

CU


Nr. 6 AMENDEMENT VAN DE LEDEN DIBI EN SCHOUW

Ontvangen 21 juli 2011

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

I

In artikel 24, eerste lid, onder b, wordt «€ 4 500» vervangen door: € 1 500.

II

In artikel 27, eerste lid, onder a, wordt «€ 4 500» vervangen door: € 1 500.

III

In artikel 28, eerste lid, wordt «€ 4 500» vervangen door: € 1 500.

IV

In artikel 29, tweede lid, onder a, wordt «€ 4 500» vervangen door: € 1 500.

V

In artikel 31, eerste lid, wordt «€ 4 500» vervangen door: € 1 500.

Toelichting

De indieners kiezen ervoor het minimumbedrag van € 4 500 waarvoor de transparantieplicht geldt te verlagen naar € 1 500. Uit recent onderzoek van de Algemene Rekenkamer blijkt dat andere landen veel strengere regels voor openbaarmaking van giften hanteren. Indieners streven naar een maximaal inzicht in mogelijke belangenrelaties, zonder te vervallen in een al te rigide bureaucratische belasting van de afzonderlijke partijadministraties.

Dibi

Schouw


Amendement van de leden Dibi en Schouw over het verlagen van het bedrag waarvoor de transparantieplicht geldt naar €1500

2011-07-21
Dossier: 32752
Indiener(s): Gerard Schouw (D66), Tofik Dibi (GL)
Onderwerpen: recht staatsrecht
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-32752-6.html