Gepubliceerd: 14 maart 2012
Indiener(s): Pierre Heijnen (PvdA)
Onderwerpen: recht staatsrecht
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-32752-31.html
ID: 32752-31

48,0 %
52,0 %

SP

PvdA

PvdD

CDA

PVV

CU

GL

VVD

Brinkman

SGP

D66


Nr. 31 MOTIE VAN HET LID HEIJNEN

Voorgesteld 14 maart 2012

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat de Wet financiering politieke partijen in de huidige vorm geen regels bevat met betrekking tot giften aan lokale/regionale politieke partijen en afdelingen van partijen;

constaterende, dat Nederland hiermee afwijkt van de aanbevelingen van GRECO en de Raad van Europa;

constaterende, dat het uitzonderen van lokale/regionale politieke partijen en afdelingen van partijen de mogelijkheid creëert om de regels omtrent openbaarheid van partijfinanciering te omzeilen;

spreekt uit haar mening dat het wenselijk is om ook voor giften aan lokale/regionale politieke partijen en afdelingen van partijen een openbaarmakingsplicht in te stellen;

verzoekt de regering in overleg met de VNG, het IPO en de UvW regels voor de partijfinanciering op te stellen op gemeentelijk en provinciaal niveau en bij de waterschappen, analoog aan de Wet financiering politieke partijen, en wel middels een modelverordening voor gemeenten, provincies en waterschappen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Heijnen