Kamerstuk 32752-27

Amendement van het lid Schouw over openbaarmaking van het advies dat de Commissie toezicht financiën politieke partijen de minister verschaft

Dossier: Regels inzake de subsidiëring en het toezicht op de financiën van politieke partijen (Wet financiering politieke partijen)

Gepubliceerd: 14 maart 2012
Indiener(s): Gerard Schouw (D66)
Onderwerpen: recht staatsrecht
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-32752-27.html
ID: 32752-27

48,0 %
52,0 %

PVV

SGP

D66

CDA

GL

BRINK

PvdA

SP

CU

PvdD

VVD


Nr. 27 AMENDEMENT VAN HET LID SCHOUW

Ontvangen 14 maart 2012

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

In artikel 32a wordt na het vierde lid een lid ingevoegd, luidende:

  • 4a. Het advies als bedoeld in het derde lid is openbaar.

Toelichting

De Commissie toezicht financiën politieke partijen heeft tot taak de minister te adviseren over de toepassing van, onder andere, het opleggen van een bestuurlijke boete. Dit amendement regelt dat het advies dat de commissie aan de minister geeft, openbaar wordt gemaakt.

Schouw