Kamerstuk 32752-27

Amendement van het lid Schouw over openbaarmaking van het advies dat de Commissie toezicht financiën politieke partijen de minister verschaft

Dossier: Regels inzake de subsidiëring en het toezicht op de financiën van politieke partijen (Wet financiering politieke partijen)

Gepubliceerd: 14 maart 2012
Indiener(s): Gerard Schouw (D66)
Onderwerpen: recht staatsrecht
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-32752-27.html
ID: 32752-27

48,0 %
52,0 %

D66

BRINK

PvdD

CDA

PvdA

VVD

PVV

CU

SP

GL

SGP


Nr. 27 AMENDEMENT VAN HET LID SCHOUW

Ontvangen 14 maart 2012

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

In artikel 32a wordt na het vierde lid een lid ingevoegd, luidende:

  • 4a. Het advies als bedoeld in het derde lid is openbaar.

Toelichting

De Commissie toezicht financiën politieke partijen heeft tot taak de minister te adviseren over de toepassing van, onder andere, het opleggen van een bestuurlijke boete. Dit amendement regelt dat het advies dat de commissie aan de minister geeft, openbaar wordt gemaakt.

Schouw