Kamerstuk 32752-63

Motie van het lid Van der Molen over transparantie over tussenschakels bij giften aan een partij of politicus

Dossier: Regels inzake de subsidiƫring en het toezicht op de financiƫn van politieke partijen (Wet financiering politieke partijen)

Gepubliceerd: 22 mei 2019
Indiener(s): Harry van der Molen (CDA)
Onderwerpen: recht staatsrecht
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-32752-63.html
ID: 32752-63

64,7 %
35,3 %

VVD

SGP

GL

FVD

PVV

50PLUS

DENK

PvdD

SP

D66

CU

PvdA

CDA


Nr. 63 MOTIE VAN HET LID VAN DER MOLEN

Voorgesteld 22 mei 2019

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

van mening dat transparantie van financiering van politieke partijen wenselijk is;

van mening dat het onwenselijk is dat giften eerst naar een tussenschakel gaan en dat daarmee de gever of het land van herkomst verhuld wordt;

verzoekt de regering, maatregelen te nemen zodat donaties ook effectief zichtbaar zijn als zij via een of meer tussenschakels aan een partij of politicus gegeven worden en verplichte transparantie van deze tussenschakels als een effectieve voorwaarde op te nemen in de wet;

verzoekt de regering tevens, er zorg voor te dragen dat er effectieve sanctiemechanismen in de wet worden opgenomen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van der Molen