Stemming

Motie van de leden Van Raak en Bisschop over de aanbeveling van de adviescommissie over de maatstaf "leden" overnemen

18,0 %
82,0 %


PvdD

CU

DENK

VVD

CDA

FVD

GL

50PLUS

D66

PvdA

SGP

SP

PVV


Nr. 58 MOTIE VAN DE LEDEN VAN RAAK EN BISSCHOP

Voorgesteld 22 mei 2019

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de commissie-Veling heeft aanbevolen 1,5 miljoen euro van de subsidie voor politieke partijen te verplaatsen van de maatstaf «zetels» naar de maatstaf «leden» en de regering deze aanbeveling niet overneemt;

van mening dat vanwege de belangrijke functie van politieke partijen voor het democratisch proces voor een politieke partij niet alleen electorale steun, maar ook ondersteuning in de vorm van leden van groot belang is;

verzoekt de regering, deze aanbeveling van de adviescommissie over te nemen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Raak

Bisschop


Motie van de leden Van Raak en Bisschop over de aanbeveling van de adviescommissie over de maatstaf "leden" overnemen

2019-05-22
Dossier: 32752
Indiener(s): Ronald van Raak (SP), Roelof Bisschop (SGP)
Onderwerpen: recht staatsrecht
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-32752-58.html