Stemming

Gewijzigde motie van het lid Heijnen (t.v.v. 32 752, nr. 30) over bijhouden van giften boven € 50.000

30,0 %
70,0 %


Brinkman

D66

SP

GL

CDA

CU

PvdA

PVV

PvdD

VVD

SGP


Nr. 42 GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID HEIJNEN TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 30

Voorgesteld 3 april 2012

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat de Wet financiering politieke partijen in de huidige vorm geen regels bevat om de giften aan politieke partijen te maximeren;

constaterende dat Nederland hiermee afwijkt van de aanbevelingen van GRECO en de Raad van Europa;

constaterende dat in veel Westerse landen giften aan politieke partijen wel gemaximeerd zijn;

verzoekt de regering, bij te houden in hoeverre politieke partijen giften ontvangen van een persoon of organisatie die het bedrag van € 50 000 te boven gaan en op basis hiervan bij de eerstvolgende evaluatie van de Wet financiering politieke partijen te bezien of het wenselijk is om giften aan politieke partijen te maximeren, en gaat over tot de orde van de dag.

Heijnen


Gewijzigde motie van het lid Heijnen (t.v.v. 32 752, nr. 30) over bijhouden van giften boven € 50.000

2012-03-29
Dossier: 32752
Indiener(s): Pierre Heijnen (PvdA)
Onderwerpen: recht staatsrecht
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-32752-42.html