Stemming

Motie van het lid Den Boer over volledig onafhankelijk toezicht op de financiering van politieke partijen

86,7 %
13,3 %


PVV

DENK

PvdA

50PLUS

CDA

SGP

FVD

CU

GL

SP

PvdD

D66

VVD


Nr. 60 MOTIE VAN HET LID DEN BOER

Voorgesteld 22 mei 2019

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat op dit moment de Commissie toezicht financiën politieke partijen onder het Ministerie van Binnenlandse Zaken valt;

van mening dat deze belangrijke taak van toezicht op de Wpp belegd moet worden bij een toezichthouder die geheel onafhankelijk van de overheid staat, zoals ook is aanbevolen door de Raad van Europa;

verzoekt de regering, ervoor te zorgen dat het toezicht op de financiering van politieke partijen volledig onafhankelijk wordt georganiseerd,

en gaat over tot de orde van de dag.

Den Boer


Motie van het lid Den Boer over volledig onafhankelijk toezicht op de financiering van politieke partijen

2019-05-22
Dossier: 32752
Indiener(s): Monica den Boer (D66)
Onderwerpen: recht staatsrecht
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-32752-60.html