Kamerstuk 32752-53

Uitstel toezending kabinetsreactie op het eindrapport van de Evaluatie- en Adviescommissie Wet financiering politieke partijen

Dossier: Regels inzake de subsidiƫring en het toezicht op de financiƫn van politieke partijen (Wet financiering politieke partijen)

Gepubliceerd: 5 november 2018
Indiener(s): Kajsa Ollongren (viceminister-president , minister binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties) (D66)
Onderwerpen: recht staatsrecht
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-32752-53.html
ID: 32752-53

Nr. 53 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 5 november 2018

Bij brief van 1 februari jl. heb ik u het eindrapport van de Evaluatie- en Adviescommissie Wet financiering politieke partijen aangeboden.1 In deze brief heb ik gemeld dat ik het voornemen had om u kort na het zomerreces van 2018 een integrale kabinetsreactie op het rapport van de Evaluatie- en Adviescommissie aan te bieden. Het overleg en de afstemming met betrokken partijen vergt echter nog enige tijd. Ik verwacht dat ik u de kabinetsreactie voor 1 januari 2019 zal kunnen aanbieden.

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren