Tijdlijn

Dit wetsvoorstel is Aangenomen

Stemming van 19 december 2019
Status: Aangenomen
Motie (gewijzigd/nader)
Motie (gewijzigd/nader)
Ter informatie
Stemmen - aangenomen
Voorstel van wet (tweede lezing)
Motie (gewijzigd/nader)
Amendement
Stemmen - uitstellen
Brief regering
Amendement
Amendement
Amendement
Amendement
Amendement
Motie
Motie
Motie
Motie
Motie
Motie
Motie
Motie
Motie
Motie
Motie
Motie
Motie
Motie
Motie
Motie
Amendement
Amendement
Amendement
Amendement
Agenderen - stemmingen
Behandelen [geen Parlisproces]
Amendement
Amendement
Amendement
Nota van wijziging
Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag
Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader)
Leveren inbreng
Agenderen - plenair debat
Aanmelden voor plenaire behandeling
Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag
Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader)
Leveren inbreng
[Vrij tekstveld / geen Parlisproces]
LVIS - KB rondgezonden en gepubliceerd
In handen van commissie stellen (algemeen)