Tijdlijn

Dit wetsvoorstel is Aangenomen

Stemming van 19 december 2019
Status: Aangenomen
Motie (gewijzigd/nader)
Motie (gewijzigd/nader)
Stemmen - aangenomen
Ter informatie
Voorstel van wet (tweede lezing)
Motie (gewijzigd/nader)
Amendement
Stemmen - uitstellen
Brief regering
Amendement
Amendement
Amendement
Amendement
Amendement
Motie
Motie
Motie
Motie
Motie
Motie
Motie
Motie
Motie
Motie
Motie
Motie
Motie
Motie
Motie
Motie
Amendement
Amendement
Amendement
Amendement
Behandelen [geen Parlisproces]
Agenderen - stemmingen
Amendement
Amendement
Amendement
Nota van wijziging
Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag
Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader)
Leveren inbreng
Aanmelden voor plenaire behandeling
Agenderen - plenair debat
Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag
Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader)
Leveren inbreng
[Vrij tekstveld / geen Parlisproces]
In handen van commissie stellen (algemeen)
LVIS - KB rondgezonden en gepubliceerd