59,3 %
40,7 %

PVV

50PLUS

CDA

FvD

VVD

PvdD

SP

PvdA

vKA

SGP

GL

D66

DENK

Van Haga

CU


Nr. 65 GEWIJZIGDE MOTIE VAN DE LEDEN WIERSMA EN BRUINS TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 33

Voorgesteld 19 december 2019

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat veel colleges op hoger onderwijsinstellingen tegenwoordig in het Engels worden gegeven door docenten die Engels niet als moedertaal hebben,

overwegende dat zowel internationale als Nederlandse studenten in enquêtes aangeven niet altijd tevreden te zijn over de Engelse taalvaardigheid van docenten,

overwegende dat om de lesstof succesvol over te brengen op de student, de docent het Engels op een professioneel niveau dient te beheersen,

verzoekt de regering, de onderwijsinstellingen te laten borgen, daar waar een inspanningsverplichting onvoldoende wordt gepleegd, een plan van aanpak op te stellen om de Engelse taalvaardigheid van docenten te verhogen, en de Kamer hier voor de zomer van 2020 over te informeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Wiersma

Bruins