Stemming

Motie van de leden Paternotte en Van den Hul over activiteiten voor studenten die hun Engelse taalvaardigheid willen verbeteren

73,3 %
26,7 %


SGP

Van Haga

D66

SP

CDA

VVD

PvdA

CU

GL

vKA

FvD

PvdD

50PLUS

PVV

DENK


Nr. 31 MOTIE VAN DE LEDEN PATERNOTTE EN VAN DEN HUL

Voorgesteld 11 december 2019

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat drie kwart van de academische masteropleidingen Engelstalig is;

verzoekt de regering, aan hogescholen en universiteiten te vragen om voor studenten die hun Engelse taalvaardigheid willen verbeteren, facultatieve activiteiten te ontwikkelen en het bestaande aanbod te inventariseren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Paternotte

Van den Hul


Motie van de leden Paternotte en Van den Hul over activiteiten voor studenten die hun Engelse taalvaardigheid willen verbeteren

2019-12-11
Dossier: 35282
Indiener(s): Jan Paternotte (D66), Kirsten van den Hul (PvdA)
Onderwerpen: beroepsonderwijs hoger onderwijs onderwijs en wetenschap
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35282-31.html