Stemming

Motie van de leden Westerveld en Van den Hul over afzien van een minimumtarief voor instellingscollegeld

30,0 %
70,0 %


PvdD

DENK

CU

CDA

Van Haga

D66

SGP

VVD

SP

vKA

FvD

GL

50PLUS

PVV

PvdA


Nr. 41 MOTIE VAN DE LEDEN WESTERVELD EN VAN DEN HUL

Voorgesteld 11 december 2019

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat het kabinet voornemens is om een nieuw minimumtarief vast te stellen voor het instellingscollegegeld voor niet-EER-studenten;

overwegende dat hierdoor het instellingscollegegeld van niet-EER-studenten over de linie zal toenemen, waardoor de toegankelijkheid van studenten uit lage-inkomenslanden die in Nederland studeren wordt beperkt;

overwegende dat onderwijs aan studenten uit lage-inkomenslanden effectief bijdraagt aan het verder verspreiden van welvaart, welzijn en welbevinden in landen waar dat geen vanzelfsprekendheid is;

verzoekt de regering, om van een minimumtarief af te zien zodat onderwijsinstellingen zelf uitzonderingen kunnen maken voor het instellingscollegegeld voor studenten uit lage-inkomenslanden,

en gaat over tot de orde van de dag.

Westerveld

Van den Hul


Motie van de leden Westerveld en Van den Hul over afzien van een minimumtarief voor instellingscollegeld

2019-12-11
Dossier: 35282
Indiener(s): Kirsten van den Hul (PvdA), Lisa Westerveld (GL)
Onderwerpen: beroepsonderwijs hoger onderwijs onderwijs en wetenschap
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35282-41.html