74,0 %
26,0 %

GL

PvdD

CDA

PVV

PvdA

D66

Van Haga

vKA

50PLUS

SGP

VVD

SP

CU

FvD

DENK


Nr. 30 MOTIE VAN DE LEDEN PATERNOTTE EN BRUINS

Voorgesteld 11 december 2019

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat Nederland de komende jaren in tal van vakgebieden   – van leraren tot informatici – een tekort aan talenten heeft;

overwegende dat universiteiten, hogescholen, studentenorganisaties en gemeenten tot 2016 in het programma Make it in the Netherlands! samenwerkten om internationale talenten te werven en te binden;

verzoekt de regering, een actieplan te ontwikkelen om de stay rate van internationale studenten in Nederland na afstuderen te verhogen, en hierover de Kamer voor het tweede kwartaal van 2020 te rapporteren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Paternotte

Bruins