Stemming

Motie van het lid Futselaar over de beperking van het actief werven van internationale studenten

52,7 %
47,3 %


PvdA

CDA

D66

CU

DENK

SP

PvdD

vKA

PVV

50PLUS

VVD

FvD

GL

Van Haga

SGP


Nr. 38 MOTIE VAN HET LID FUTSELAAR

Voorgesteld 11 december 2019

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat hogescholen en universiteiten steeds vaker internationale studenten actief werven;

overwegende dat er een verband is tussen de instroom van internationale studenten en de huidige bekostigingssystematiek van het hoger onderwijs;

van mening dat als het gaat om internationalisering de draagkracht van het Nederlands hoger onderwijs eindig is;

verzoekt de regering, om met de Vereniging Hogescholen en de VSNU in gesprek te gaan om afspraken te maken om het actief werven van internationale studenten te beperken,

en gaat over tot de orde van de dag.

Futselaar


Motie van het lid Futselaar over de beperking van het actief werven van internationale studenten

2019-12-11
Dossier: 35282
Indiener(s): Frank Futselaar (SP)
Onderwerpen: beroepsonderwijs hoger onderwijs onderwijs en wetenschap
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35282-38.html