Gepubliceerd: 16 december 2019
Indiener(s): Harry van der Molen (CDA)
Onderwerpen: beroepsonderwijs hoger onderwijs onderwijs en wetenschap
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35282-50.html
ID: 35282-50
Origineel: 35282-21

82,7 %
17,3 %

vKA

CDA

PvdA

CU

SP

D66

PVV

VVD

Van Haga

50PLUS

SGP

PvdD

FvD

DENK

GL


Nr. 50 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID VAN DER MOLEN TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 21

Ontvangen 16 december 2019

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

I

Artikel I, onderdeel B, onder 2, wordt als volgt gewijzigd:

1. In de aanhef wordt «Twee leden worden» vervangen door «Een lid wordt».

2. Het voorgestelde zevende lid vervalt.

II

In artikel I, onderdeel Ba, vervalt «en zevende».

Toelichting

Met het oog op het erkende belang van een goede Nederlandse taalvaardigheid van alle studenten is de mogelijkheid tot een generieke ontheffing van opleidingen of groepen van opleidingen onwenselijk. Met dit amendement wordt geregeld dat deze bepaling wordt geschrapt.

Van der Molen