Gepubliceerd: 11 december 2019
Indiener(s): Harry van der Molen (CDA)
Onderwerpen: beroepsonderwijs hoger onderwijs onderwijs en wetenschap
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35282-21.html
ID: 35282-21
Wijzigingen: 35282-50

Nr. 21 AMENDEMENT VAN HET LID VAN DER MOLEN

Ontvangen 11 december 2019

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

I

In artikel I, onderdeel B, vervalt in subonderdeel 2 het voorgestelde zevende lid.

II

In artikel I, onderdeel Ba, vervalt «en zevende».

Toelichting

Met het oog op het erkende belang van een goede Nederlandse taalvaardigheid van alle studenten is de mogelijkheid tot een generieke ontheffing van opleidingen of groepen van opleidingen onwenselijk. Met dit amendement wordt geregeld dat deze bepaling wordt geschrapt.

Van der Molen