Stemming

Motie van de leden Paternotte en Wiersma over het bevorderen van samenwerkingsverbanden tussen Nederlandse en Britse hogescholen en universiteiten

100,0 %
0,0 %


FvD

PvdA

VVD

D66

50PLUS

CU

GL

CDA

PVV

vKA

Van Haga

DENK

SP

PvdD

SGP


Nr. 29 MOTIE VAN DE LEDEN PAETERNOTTE EN WIERSMA

Voorgesteld 11 december 2019

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de brexit tot grote onzekerheid in het hoger onderwijs en de wetenschap leidt;

overwegende dat de nauwe Brits-Nederlandse samenwerking van grote waarde is voor de uitwisseling van studenten en onderzoekers en het de wetenschappelijke ontwikkeling versnelt;

verzoekt de regering, samenwerkingsverbanden tussen Nederlandse en Britse hogescholen en universiteiten te inventariseren en actief te bevorderen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Paternotte

Wiersma


Motie van de leden Paternotte en Wiersma over het bevorderen van samenwerkingsverbanden tussen Nederlandse en Britse hogescholen en universiteiten

2019-12-11
Dossier: 35282
Indiener(s): Dennis Wiersma (VVD), Jan Paternotte (D66)
Onderwerpen: beroepsonderwijs hoger onderwijs onderwijs en wetenschap
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35282-29.html