73,3 %
26,7 %

SGP

VVD

PvdA

FvD

CU

50PLUS

PVV

Van Haga

DENK

PvdD

D66

GL

SP

vKA

CDA


Nr. 31 MOTIE VAN DE LEDEN PATERNOTTE EN VAN DEN HUL

Voorgesteld 11 december 2019

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat drie kwart van de academische masteropleidingen Engelstalig is;

verzoekt de regering, aan hogescholen en universiteiten te vragen om voor studenten die hun Engelse taalvaardigheid willen verbeteren, facultatieve activiteiten te ontwikkelen en het bestaande aanbod te inventariseren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Paternotte

Van den Hul