Stemming

Motie van de leden Wiersma en Paternotte over een internationale talentstrategie voor het Nederlandse hoger onderwijs

72,0 %
28,0 %


PvdA

GL

PVV

Van Haga

PvdD

D66

CU

50PLUS

DENK

SGP

CDA

FvD

SP

vKA

VVD


Nr. 34 MOTIE VAN DE LEDEN WIERSMA EN PATERNOTTE

Voorgesteld 11 december 2019

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat het Nederland ontbreekt aan een concrete talentstrategie;

constaterende dat de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap in haar strategische agenda heeft aangegeven hieraan te willen werken;

verzoekt de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, om tevens, samen met de Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid, te komen tot een zowel offensieve als concurrerende internationale talentstrategie voor het Nederlandse hoger onderwijs, waarin ook de verbetering van de procedures, de blijfkans, de faciliteiten rond onderwijs en huisvesting alsook concrete economische perspectieven aan bod komen, en de Kamer hierover te informeren in het voorjaar van 2020,

en gaat over tot de orde van de dag.

Wiersma

Paternotte


Motie van de leden Wiersma en Paternotte over een internationale talentstrategie voor het Nederlandse hoger onderwijs

2019-12-11
Dossier: 35282
Indiener(s): Dennis Wiersma (VVD), Jan Paternotte (D66)
Onderwerpen: beroepsonderwijs hoger onderwijs onderwijs en wetenschap
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35282-34.html