Stemming

Wijziging van onder meer de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek en de Wet educatie en beroepsonderwijs in verband met het stellen van voorschriften ten behoeve van de toegankelijkheid van het hoger onderwijs en met betrekking tot taal in het hoger en middelbaar beroepsonderwijs (Wet taal en toegankelijkheid)

70,0 %
30,0 %


SP

D66

GL

vKA

SGP

DENK

PvdD

VVD

CU

50PLUS

PVV

FvD

PvdA

CDA

Van Haga