Stemming

Amendement van het lid Baudet t.v.v. nr. 47 over het noodzakelijkheidscriterium

19,3 %
80,7 %


FvD

PvdA

D66

SP

DENK

PvdD

50PLUS

CU

PVV

GL

SGP

Van Haga

vKA

CDA

VVD


Nr. 53 AMENDEMENT VAN HET LID BAUDET TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 471

Ontvangen 16 december 2019

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

I

In artikel I, onderdeel M, voorgesteld artikel 7.2, tweede lid, onderdeel c, wordt «, meer dan het voeren van het Nederlands, in het belang is van» vervangen door «noodzakelijk is voor».

II

In artikel II, onderdeel B, voorgesteld artikel 7.1.1, tweede lid, onderdeel c, wordt «meer dan het voeren van het Nederlands, in het belang is van deelnemers» vervangen door «noodzakelijk is».

Toelichting

Op dit moment geldt dat onderwijs alleen in het Engels mag worden gegeven indien dat noodzakelijk is. Op grond van het wetsvoorstel zou dit mogen indien Engelstalig onderwijs van meerwaarde is voor de student.

Met dit wetsvoorstel beoogt de regering paal en perk te stellen aan de sluipende verengelsing van het hoger onderwijs. Maar door het noodzakelijkheidscriterium door een meerwaardecriterium te vervangen, dreigt het wetsvoorstel de verengelsing nu méér ruimte te bieden. Meerwaarde is immers gemakkelijker aan te tonen dan noodzaak.

De indiener hecht aan het voortbestaan van het noodzakelijkheidscriterium om te voorkomen dat de verengelsing als gevolg van dit wetsvoorstel juist in een stroomversnelling raakt.

Baudet


Amendement van het lid Baudet t.v.v. nr. 47 over het noodzakelijkheidscriterium

2019-12-16
Dossier: 35282
Indiener(s): Thierry Baudet (FvD)
Onderwerpen: beroepsonderwijs hoger onderwijs onderwijs en wetenschap
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35282-53.html