100,0 %
0,0 %

FvD

SP

PvdA

D66

CU

PvdD

VVD

Van Haga

PVV

vKA

50PLUS

GL

SGP

CDA

DENK


Nr. 29 MOTIE VAN DE LEDEN PAETERNOTTE EN WIERSMA

Voorgesteld 11 december 2019

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de brexit tot grote onzekerheid in het hoger onderwijs en de wetenschap leidt;

overwegende dat de nauwe Brits-Nederlandse samenwerking van grote waarde is voor de uitwisseling van studenten en onderzoekers en het de wetenschappelijke ontwikkeling versnelt;

verzoekt de regering, samenwerkingsverbanden tussen Nederlandse en Britse hogescholen en universiteiten te inventariseren en actief te bevorderen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Paternotte

Wiersma