Stemming

Gewijzigde motie van de leden Wiersma en Bruins over het verhogen van de Engelse taalvaardigheid van docenten(t.v.v. 35282-33)

59,3 %
40,7 %


50PLUS

VVD

vKA

DENK

CDA

CU

FvD

PVV

D66

SP

Van Haga

GL

SGP

PvdD

PvdA


Nr. 65 GEWIJZIGDE MOTIE VAN DE LEDEN WIERSMA EN BRUINS TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 33

Voorgesteld 19 december 2019

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat veel colleges op hoger onderwijsinstellingen tegenwoordig in het Engels worden gegeven door docenten die Engels niet als moedertaal hebben,

overwegende dat zowel internationale als Nederlandse studenten in enquêtes aangeven niet altijd tevreden te zijn over de Engelse taalvaardigheid van docenten,

overwegende dat om de lesstof succesvol over te brengen op de student, de docent het Engels op een professioneel niveau dient te beheersen,

verzoekt de regering, de onderwijsinstellingen te laten borgen, daar waar een inspanningsverplichting onvoldoende wordt gepleegd, een plan van aanpak op te stellen om de Engelse taalvaardigheid van docenten te verhogen, en de Kamer hier voor de zomer van 2020 over te informeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Wiersma

Bruins


Gewijzigde motie van de leden Wiersma en Bruins over het verhogen van de Engelse taalvaardigheid van docenten(t.v.v. 35282-33)

2019-12-19
Dossier: 35282
Indiener(s): Dennis Wiersma (VVD), Eppo Bruins (CU)
Onderwerpen: beroepsonderwijs hoger onderwijs onderwijs en wetenschap
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35282-65.html