Stemming

Motie van het lid Van der Molen over de AMvB over het niveau van het Nederlands uiterlijk 1 juni 2020 naar de Kamer sturen

84,7 %
15,3 %


Van Haga

SP

vKA

SGP

PvdA

FvD

PVV

PvdD

GL

D66

VVD

CU

DENK

CDA

50PLUS


Nr. 43 MOTIE VAN HET LID VAN DER MOLEN

Voorgesteld 11 december 2019

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat in een AMvB het niveau van het Nederlands nog vastgesteld moet worden;

overwegende dat het uitwerken van het niveau van het Nederlands essentieel is voor een goede uitvoering van de wet in de praktijk, en het daarmee nodig is dat de AMvB met voorhangprocedure door beide Kamers behandeld kan zijn voor maart 2021;

verzoekt de regering, om de algemene maatregel van bestuur waarin het niveau van het Nederlands uitgewerkt wordt uiterlijk 1 juni 2020 naar de Kamer wordt gestuurd,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van der Molen


Motie van het lid Van der Molen over de AMvB over het niveau van het Nederlands uiterlijk 1 juni 2020 naar de Kamer sturen

2019-12-11
Dossier: 35282
Indiener(s): Harry van der Molen (CDA)
Onderwerpen: beroepsonderwijs hoger onderwijs onderwijs en wetenschap
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35282-43.html