Stemming

Motie van de leden Wiersma en Van der Molen over onderzoek naar de meerwaarde van internationalisering bij mbo-instellingen in grensregio's

72,7 %
27,3 %


PvdA

SP

vKA

PvdD

GL

D66

PVV

CDA

FvD

SGP

VVD

DENK

Van Haga

CU

50PLUS


Nr. 36 MOTIE VAN DE LEDEN WIERSMA EN VAN DER MOLEN

Voorgesteld 11 december 2019

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de internationalisering van het mbo nog veel uitdagingen kent;

constaterende dat er binnen het mbo nog veel kansen liggen als het gaat om internationalisering;

verzoekt de regering, een onderzoek te doen naar meerwaarde van internationalisering bij specifiek mbo-instellingen in grensregio's, met daarin specifiek meegenomen hoe we meer Duitse mbo-studenten kunnen stimuleren om te studeren in Nederland en andersom, en hierover de Tweede Kamer te informeren,

Wiersma

Van der Molen


Motie van de leden Wiersma en Van der Molen over onderzoek naar de meerwaarde van internationalisering bij mbo-instellingen in grensregio's

2019-12-11
Dossier: 35282
Indiener(s): Dennis Wiersma (VVD), Harry van der Molen (CDA)
Onderwerpen: beroepsonderwijs hoger onderwijs onderwijs en wetenschap
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35282-36.html