66,0 %
34,0 %

VVD

DENK

PvdA

CU

SP

D66

Van Haga

FvD

CDA

50PLUS

SGP

GL

PVV

PvdD

vKA


Nr. 64 GEWIJZIGDE MOTIE VAN DE LEDEN VAN DEN HUL EN WESTERVELD TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 39

Voorgesteld 19 december 2019

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat Nederland dankzij onder meer zijn netwerk van Holland Alumni en Netherlands Education Support Offices (Neso’s) een internationale sleutelpositie heeft waar het gaat om het stimuleren van onderwijs wereldwijd en kennisdeling;

constaterende dat met het voorliggende plan de toekomst voor de Neso’s onduidelijk is;

verzoekt de regering, de Neso’s te evalueren, en deze evaluatie tevens mee te nemen in de uitvoering van de aanstaande internationale kennisstrategie,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van den Hul

Westerveld