72,7 %
27,3 %

GL

PvdA

CU

VVD

50PLUS

D66

SP

vKA

DENK

Van Haga

PVV

FVD

PvdD

CDA

SGP


Nr. 36 MOTIE VAN DE LEDEN WIERSMA EN VAN DER MOLEN

Voorgesteld 11 december 2019

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de internationalisering van het mbo nog veel uitdagingen kent;

constaterende dat er binnen het mbo nog veel kansen liggen als het gaat om internationalisering;

verzoekt de regering, een onderzoek te doen naar meerwaarde van internationalisering bij specifiek mbo-instellingen in grensregio's, met daarin specifiek meegenomen hoe we meer Duitse mbo-studenten kunnen stimuleren om te studeren in Nederland en andersom, en hierover de Tweede Kamer te informeren,

Wiersma

Van der Molen