Stemming

Amendement van het lid Bisschop over de mogelijkheid regels te stellen ter bevordering van het Nederlands ook voor anderstalige studenten

20,0 %
80,0 %


PVV

PvdD

GL

D66

vKA

Van Haga

CU

50PLUS

DENK

VVD

SP

SGP

FvD

PvdA

CDA


Nr. 18 AMENDEMENT VAN HET LID BISSCHOP

Ontvangen 11 december 2019

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

In artikel I, onderdeel B, onder 2, vervalt in het voorgestelde zesde lid «Nederlandstalige».

Toelichting

Ondergetekende vindt dat de regering niet enkel voor Nederlandstalige studenten de mogelijkheid moet hebben om regels te stellen over het werken aan de Nederlandse taal. Die mogelijkheid kan ook voor buitenlandse studenten nuttig zijn. Dit amendement zorgt er daarom voor dat de regering ook uitwerking kan geven aan de verplichting van instellingen om te werken aan het bevorderen van het Nederlands bij buitenlandse studenten. Uit de evaluatie van de Gedragscode internationale student bleek dat taalprogramma’s een positief effect hebben.

Bisschop


Amendement van het lid Bisschop over de mogelijkheid regels te stellen ter bevordering van het Nederlands ook voor anderstalige studenten

2019-12-11
Dossier: 35282
Indiener(s): Roelof Bisschop (SGP)
Onderwerpen: beroepsonderwijs hoger onderwijs onderwijs en wetenschap
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35282-18.html