Stemming

Motie van de leden Van den Hul en Westerveld over afspraken over instellingscollegegeld

46,0 %
54,0 %


PvdA

50PLUS

CU

Van Haga

PVV

VVD

D66

GL

FvD

CDA

vKA

PvdD

SGP

DENK

SP


Nr. 40 MOTIE VAN DE LEDEN VAN DEN HUL EN WESTERVELD

Voorgesteld 11 december 2019

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat niet-EER-studenten relatief veel instellingscollegegeld betalen dat ten gunste komt aan de onderwijsinstellingen;

van mening dat deze financiële opbrengsten nooit een doel op zichzelf mogen zijn;

verzoekt de regering, afspraken te maken met het onderwijsveld om ervoor te zorgen dat de meerwaarde, boven op de kostprijs, van het instellingscollegegeld ten goede komt aan de bestedingscategorieën die ook gelden voor de studievoorschotmiddelen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van den Hul

Westerveld


Motie van de leden Van den Hul en Westerveld over afspraken over instellingscollegegeld

2019-12-11
Dossier: 35282
Indiener(s): Lisa Westerveld (GL), Kirsten van den Hul (PvdA)
Onderwerpen: beroepsonderwijs hoger onderwijs onderwijs en wetenschap
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35282-40.html