Stemming

Motie van de leden Wiersma en Paternotte over talent als standaardonderdeel in handelsmissies

64,7 %
35,3 %


GL

vKA

PvdD

SGP

Van Haga

CU

DENK

D66

VVD

CDA

PvdA

PVV

SP

50PLUS

FvD


Nr. 35 MOTIE VAN DE LEDEN WIERSMA EN PATERNOTTE

Voorgesteld 11 december 2019

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat talentenwerving momenteel geen onderdeel is van Nederlandse handelsmissies;

constaterende dat Nederlandse hogeronderwijsinstellingen niet actief het Nederlandse hoger onderwijs promoten in het buitenland en daarmee geen buitenlands talent aantrekken;

verzoekt de regering, het onderdeel talent als standaardonderdeel mee te nemen in handelsmissies, waar mogelijk speciale talentmissies op te zetten waarin op basis van wederkerigheid afspraken worden gemaakt over uitwisseling, samenwerking bedrijfsleven, diploma-erkenning, borging van veiligheid, en de Kamer over deze strategie én de uitwerking ervan te informeren in het voorjaar,

en gaat over tot de orde van de dag.

Wiersma

Paternotte


Motie van de leden Wiersma en Paternotte over talent als standaardonderdeel in handelsmissies

2019-12-11
Dossier: 35282
Indiener(s): Jan Paternotte (D66), Dennis Wiersma (VVD)
Onderwerpen: beroepsonderwijs hoger onderwijs onderwijs en wetenschap
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35282-35.html