Nr. 47 AMENDEMENT VAN HET LID BAUDET

Ontvangen 12 december 2019

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

I

In artikel I, onderdeel M, voorgesteld artikel 7.2, tweede lid, onderdeel c, wordt «, meer dan het voeren van het Nederlands, in het belang is van» vervangen door «noodzakelijk is voor».

II

In artikel II, onderdeel B, voorgesteld artikel 7.1.1, tweede lid, onderdeel c, wordt «meer dan het voeren van het Nederlands, in het belang is van deelnemers» vervangen door «noodzakelijk is».

Toelichting

De regering beoogt met het wetsvoorstel paal en perk te stellen aan de sluipende verengelsing van het hoger onderwijs. Door het noodzakelijkheidscriterium door een meerwaardecriterium te vervangen, dreigt het wetsvoorstel de verengelsing nu echter juist meer ruimte te bieden. Meerwaarde is immers gemakkelijker aan te tonen dan noodzaak. De indiener hecht aan het voortbestaan van het noodzakelijkheidscriterium.

Baudet