Wetsvoorstel 33990 - 17 juli 2014

Tijdlijn

Dit wetsvoorstel is Aangenomen

Stemming van 21 januari 2016
Status: Aangenomen
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Besluitenlijst 2016A0484912
Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 20 december 2016. Stand van zaken diverse moties bij behandeling van de wetsvoorstellen voor de ratificatie van het VN-verdrag inzake de rechten van personen met een handicap - 33990-60

Indiener: vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Besluit: Reeds betrokken bij het algemeen overleg Gehandicaptenbeleid op 21 december 201

25 januari 2017

Brief regering
Besluitenlijst 2015A053609
Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 28 juni 2016. Stand van zaken uitvoering moties m.b.t wetsvoorstellen Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap - 33990-59

Indiener: vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Besluit: Bewindspersoon verzoeken om toezending voortgangsrapportage (is reeds toegezegd bij brief van 13 juni 2016)
Besluit: Agenderen voor een t.z.t. te houden algemeen overleg Gehandicaptenbeleid.

6 juli 2016

Besluitenlijst 2015A0534712
Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 12 januari 2016. Nadere informatie ten behoeve van plenaire behandeling van de wetsvoorstellen ter ratificatie van het VN-Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap (Trb. 2007, 169) - 33990-34

Indiener: vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Besluit: Betrokken bij de verdere plenaire behandeling van de wetsvoorstellen (re- en dupliek) op 14 januari 2016.

21 januari 2016

Brief regering
Brief regering
Nota n.a.v. het (nader, tweede nader, enz.) verslag
Verslag (nader, tweede nader etc.)
Besluitenlijst 2014A051427
Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 12 juni 2015. Plan van aanpak voor de implementatie van het VN Verdrag Handicap - 33990-9

Indiener: vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Besluit: Inbrengdatum voor het nader verslag is vastgesteld op woensdag 8 juli 2015 te 14.00 uur

17 juni 2015

Nota n.a.v. het (nader, tweede nader, enz.) verslag
Verslag (nader, tweede nader etc.)