Wetsvoorstel 33990 - 17 juli 2014

Tijdlijn

Dit wetsvoorstel is Aangenomen

Stemming van 21 januari 2016
Status: Aangenomen
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Stemmen - aangenomen
Stemmen - uitstellen
Brief regering
Motie
Motie
Motie
Motie
Motie
Motie
Motie
Motie
Motie
Motie
Motie
Motie
Motie
Motie
Motie
Motie
Motie
Voorzetting (plenair debat)
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Voorzetting (plenair debat)
Behandeling wordt voortgezet
Agenderen - plenair debat
Aanmelden voor plenaire behandeling
Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag
Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader)
Brief regering
Brief regering
Ter bespreking (procedurevergadering)
[Vrij tekstveld / geen Parlisproces]
Aanhouden - tot de volgende procedurevergadering
Aanhouden tot ... (commissie)
Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag
Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader)
Leveren inbreng
Inbreng - verslag wetsvoorstel
LVIS - KB rondgezonden en gepubliceerd
In handen van commissie stellen (algemeen)