Kamerstuk 33990-40

Motie van het lid Otwin van Dijk over het toegankelijker maken van overheidsinformatie voor mensen met een beperking

Dossier: Uitvoering van het op 13 december 2006 te New York tot stand gekomen Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap (Trb. 2007, 169)


100,0 %
0,0 %

VVD

Van Vliet

CU

D66

PVV

Klein

SP

SGP

GrBvK

50PLUS

PvdD

GL

Houwers

GrKÖ

PvdA

CDA


Nr. 40 MOTIE VAN HET LID OTWIN VAN DIJK

Voorgesteld 14 januari 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat voor mensen met een visuele of auditieve beperking en een lichte verstandelijke beperking het kunnen lezen en begrijpen van overheidsinformatie vaak heel lastig is;

overwegende dat het kunnen begrijpen van overheidsinformatie van wezenlijk belang is voor werk, inkomen, zorg, ondersteuning en meedoen van mensen;

verzoekt de regering, het toegankelijk maken van overheidsinformatie voor mensen met een beperking te stimuleren en de Kamer te informeren over de wijze waarop zij dit gaat doen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Otwin van Dijk