Kamerstuk 33990-38

Motie van het lid Van Gerven over spoedige ondertekening van het facultatief protocol

Dossier: Uitvoering van het op 13 december 2006 te New York tot stand gekomen Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap (Trb. 2007, 169)


57,7 %
42,3 %

PvdA

Van Vliet

SP

GrBvK

CU

GrKÖ

Houwers

D66

VVD

Klein

SGP

PVV

PvdD

GL

CDA

50PLUS


Nr. 38 MOTIE VAN HET LID VAN GERVEN

Voorgesteld 14 januari 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat het facultatief protocol onlosmakelijk met het voorliggende verdrag verbonden is;

constaterende dat de regering het facultatief protocol nog niet heeft ondertekend;

verzoekt de regering, het facultatief protocol spoedig te ondertekenen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Gerven