Kamerstuk 33990-38

Motie van het lid Van Gerven over spoedige ondertekening van het facultatief protocol

Dossier: Uitvoering van het op 13 december 2006 te New York tot stand gekomen Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap (Trb. 2007, 169)


57,7 %
42,3 %

GrBvK

GrKÖ

PVV

Houwers

PvdA

CU

VVD

GL

PvdD

CDA

Klein

Van Vliet

SP

50PLUS

D66

SGP


Nr. 38 MOTIE VAN HET LID VAN GERVEN

Voorgesteld 14 januari 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat het facultatief protocol onlosmakelijk met het voorliggende verdrag verbonden is;

constaterende dat de regering het facultatief protocol nog niet heeft ondertekend;

verzoekt de regering, het facultatief protocol spoedig te ondertekenen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Gerven