Kamerstuk 33990-46

Motie van de leden Voortman en Segers over de voorbeeldfunctie van het Rijk bij digitale toegankelijkheid en arbeidsdeelname

Dossier: Uitvoering van het op 13 december 2006 te New York tot stand gekomen Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap (Trb. 2007, 169)


72,5 %
27,5 %

SP

PvdA

Van Vliet

SGP

50PLUS

Klein

CDA

GrKÖ

D66

GrBvK

GL

PVV

VVD

Houwers

CU

PvdD


Nr. 46 MOTIE VAN DE LEDEN VOORTMAN EN SEGERS

Voorgesteld 14 januari 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat het Rijk een belangrijke voorbeeldfunctie heeft, zeker waar het gaat om toegankelijkheid en personeelsbeleid;

constaterende dat het personeelsbestand van het Rijk nog ver achterblijft bij de doelen van de quotumregeling voor deelname van mensen met een beperking;

constaterende dat de toegankelijkheid van overheidsvoorzieningen zoals Rijksgebouwen nog achterblijft;

constaterende dat veel overheidswebsites niet voldoen aan de webrichtlijnen voor toegankelijkheid, waardoor mensen met een beperking uitgesloten worden van informatie;

verzoekt de regering, haar voorbeeldrol op te nemen en maatregelen te nemen om die voorbeeldfunctie in te vullen, onder andere op arbeidsdeelname en (digitale) toegankelijkheid,

en gaat over tot de orde van de dag.

Voortman

Segers