Kamerstuk 33990-8

Tijdpad plan van aanpak voor de implementatie van het VN-verdrag inzake de rechten van personen met een handicap

Dossier: Uitvoering van het op 13 december 2006 te New York tot stand gekomen Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap (Trb. 2007, 169)

Gepubliceerd: 25 februari 2015
Indiener(s): Martin van Rijn (staatssecretaris volksgezondheid, welzijn en sport) (PvdA)
Onderwerpen: organisatie en beleid recht staatsrecht zorg en gezondheid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33990-8.html
ID: 33990-8

Nr. 8 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 25 februari 2015

In de brief van 12 februari 2015 wordt verzocht om het plan van aanpak voor de implementatie van het VN-verdrag inzake de rechten van personen met een handicap te sturen naar uw Kamer, dan wel het tijdpad te duiden waarbinnen het plan kan worden toegezonden. Dit plan is in een vergevorderd stadium maar vraagt de komende weken nog om enige afstemming met de daarbij betrokken partijen. Ik verwacht het (voorlopige) plan van aanpak in de loop van maart aan uw Kamer te kunnen aanbieden.

De Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn