Kamerstuk 33990-52

Motie van de leden Bergkamp en Voortman over onderzoek naar middelen voor het College voor de Rechten van de Mens voor beoordeling van "algemene toegankelijkheid"

Dossier: Uitvoering van het op 13 december 2006 te New York tot stand gekomen Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap (Trb. 2007, 169)


51,7 %
48,3 %

VVD

CU

GL

Klein

GrBvK

Houwers

PvdD

CDA

D66

GrKÖ

SP

50PLUS

Van Vliet

PVV

PvdA

SGP


Nr. 52 MOTIE VAN DE LEDEN BERGKAMP EN VOORTMAN

Voorgesteld 14 januari 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat het amendement van het lid Van Dijk c.s. «algemene toegankelijkheid» beoogt en dat de beoordeling hiervan bij het College voor de Rechten van de Mens komt te liggen;

constaterende dat dit naar alle waarschijnlijkheid een extra belasting voor het College voor de Rechten van de Mens zal betekenen;

verzoekt de regering, te onderzoeken welke middelen het College voor de Rechten van de Mens nodig heeft om deze taak naar behoren uit te voeren, en hiervoor de benodigde middelen beschikbaar te stellen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Bergkamp

Voortman