Tijdlijn

Dit wetsvoorstel is Aangenomen

Stemming van 5 maart 2015
Status: Aangenomen
Besluitenlijst 2015A0487612
Brief regering - staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J. Klijnsma - 17 december 2015. Uitvoering van de motie van het lid Lodders c.s. over harmonisatie van pensioeninformatiekanalen (Kamerstuk 34 008, nr. 19) - 34008-36

Indiener: vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Pensioenonderwerpen op 20 januari 201

20 januari 2016

Brief regering
Brief regering
Besluitenlijst 2015A0159418
Brief regering - staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J. Klijnsma - 13 juli 2015. Uitvoering van de moties en toezeggingen inzake het wetsvoorstel pensioencommunicatie (Kamerstuk 34 008) - 34008-34

Indiener: vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Besluit: Reeds geagendeerd voor algemeen overleg Pensioenonderwerpen d.d. 3 september 201

10 september 2015

Brief regering
Besluitenlijst 2014A0492110
Brief regering - staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J. Klijnsma - 29 juni 2015. Inwerkingtreding van de Wet pensioencommunicatie - 34008-33

Indiener: vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Besluit: Agenderen voor algemeen overleg over pensioenonderwerpen op 3 september 2015.

1 juli 2015

Brief regering
Besluitenlijst 2014A049197
Brief regering - staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J. Klijnsma - 28 mei 2015. Antwoord op de vraag naar aanleiding van de motie van het lid Klaver c.s. over rapporteren door pensioenfondsen over hun reële dekkingsgraad - 34008-32

Indiener: vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Besluit: Agenderen voor algemeen overleg over pensioenonderwerpen op 10 juni 2015. Reeds geagendeerde/behandelde stukken/brieven van de minister en de staatssecretaris van Sociale Zaken en WerkgelegenheidGeen agendapuntenEuropese aangelegenheden

3 juni 2015

Besluitenlijst 2014A049149
Brief regering - staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J. Klijnsma - 3 maart 2015. Toezegging inzake het wetsvoorstel pensioencommunicatie - 34008-30

Indiener: vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Besluit: Desgewenst betrokken bij de behandeling van het wetsvoorstel pensioencommunicatie

11 maart 2015

Brief regering
Nota van wijziging
Besluitenlijst 2015A005296
Nota van wijziging - staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J. Klijnsma - 5 februari 2015. Tweede nota van wijziging - 34008-8

Indiener: vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.Stukken (als eerste) ondertekend door de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

11 februari 2015

Nota van wijziging
Besluitenlijst 2014A049109
Nota naar aanleiding van het (nader) verslag - staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J. Klijnsma - 19 december 2014. Nota naar aanleiding van het verslag - 34008-6

Indiener: vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.

14 januari 2015

Besluitenlijst 2014A049109
Nota van wijziging - staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J. Klijnsma - 19 december 2014. Nota van wijziging - 34008-7

Indiener: vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.Stukken (als eerste) ondertekend door de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

14 januari 2015

Nota n.a.v. het (nader, tweede nader, enz.) verslag
Verslag (nader, tweede nader etc.)