Stemming

Amendement van het lid Madlener dat ertoe strekt de in de Pensioenwet en de Wet verplichte beroepspensioenregeling opgenomen publicatiemogelijkheid van DNB, om inzicht te geven in de financiële situatie van een pensioenfonds, om te zetten in een verplichting

21,5 %
78,5 %


PvdA

PvdD

Van Vliet

D66

GrBvK

CU

GL

SGP

PVV

Klein

GrKÖ

50PLUS

SP

VVD

CDA


Nr. 15 AMENDEMENT VAN HET LID MADLENER

Ontvangen 25 februari 2015

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

I

Artikel I, onderdeel Q, wordt als volgt gewijzigd:

1. In het derde lid wordt «kan» vervangen door «publiceert» en vervalt: publiceren.

2. In het vierde lid vervalt: kunnen.

II

Artikel II, onderdeel P, wordt als volgt gewijzigd:

1. In het derde lid wordt «kan» vervangen door «publiceert» en vervalt: publiceren.

2. In het vierde lid vervalt: kunnen.

Toelichting

Dit amendement strekt ertoe de in artikel 204 van de Pensioenwet en artikel 198 van de Wet verplichte beroepspensioenregeling opgenomen publicatiemogelijkheid van DNB, om inzicht te geven in de financiële situatie van een pensioenfonds, om te zetten in een verplichting.

Beoogd wordt om zo de kwaliteit van het totale pensioenlandschap meer inzichtelijk te maken voor het publiek, hetgeen de transparantie vergroot.

Madlener


Amendement van het lid Madlener dat ertoe strekt de in de Pensioenwet en de Wet verplichte beroepspensioenregeling opgenomen publicatiemogelijkheid van DNB, om inzicht te geven in de financiële situatie van een pensioenfonds, om te zetten in een verplichting

2015-02-25
Dossier: 34008
Indiener(s): Barry Madlener (PVV)
Onderwerpen: ouderen sociale zekerheid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34008-15.html