Stemming

Motie van het lid Krol over toegang tot het pensioenregister voor alle gepensioneerden

20,1 %
79,9 %


CU

D66

GrKÖ

Klein

PvdA

PvdD

50PLUS

GL

SGP

VVD

SP

GrBvK

Van Vliet

PVV

CDA


Nr. 24 MOTIE VAN HET LID KROL

Voorgesteld 25 februari 2015

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat personen die per de ingangsdatum van de wet al gepensioneerd zijn geen toegang zullen krijgen tot het pensioenregister en personen die na de ingangsdatum gepensioneerd worden wel toegang krijgen tot het pensioenregister;

verzoekt de regering, alle gepensioneerden nu en in de toekomst op gelijke wijze toegang te bieden tot het pensioenregister en de hierin aanwezige informatie,

en gaat over tot de orde van de dag.

Krol


Motie van het lid Krol over toegang tot het pensioenregister voor alle gepensioneerden

2015-02-25
Dossier: 34008
Indiener(s): Henk Krol (50PLUS)
Onderwerpen: ouderen sociale zekerheid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34008-24.html